تور غار یخ مراد


مبلغ تور : تور اجرا شده

ساعت و تاریخ حرکت : ساعت 7:30 صبح جمعه 8 بهمن

وسیله نقلیه : خودرو شخصی

وعده های غذایی : ندارد

اقامت : ندارد

سایرخدمات : تیم راهنما، بیمه، کلاه ایمنی

درجه سختی : 2+ از 6 معادل طبیعتگردی سبک


جاذبه های سفر:

طبیعت زیبای برفی غار یخ مراد
لوازم مورد نیاز و تجهیزات ضروری
لوازم مورد نیاز:
پوشاک زمستانی /// کفش مناسب پیمایش یک ساعته در برف/// داروهای شخصی/// یخ شکن ساده/// باتون/// زیرانداز/// کوله یک روزه/// هد لامپ/// تنقلات///