پیمایش کویر ریگ جن


مبلغ تور : تور اجرا شده

ساعت و تاریخ حرکت : حدود 22:00 چهارشنبه 1400/10/15

وسیله نقلیه اصلی: میدل باس 30 نفره

وعده های غذایی : ندارد

اقامت : یک شب اقامت درچادر

سایرخدمات : تیم راهنما، بیمه، گشت برای تمام نقاط مورد نظر برنامه، وسیله نقلیه جهت حمل بارهای سنگین، امکان کرایه چادر

درجه سختی : 3 از 6 معادل طبیعتگردی سنگین


جاذبه های سفر:

پیاده روی در بخشی از عرض ریگ جن دیدار یکی از بکرترین کویرهای ایران آشنایی با پوشش گیاهی و جانوری این کویر بکر کمپ در نقطه‌ای بکر از کویر
اطلاعات تکمیلی
قیمت این تور: تور اجرا شده
تاریخ و زمان حرکت: چهارشنبه 15 دی 1400،حدود ساعت 10:00 شب
تاریخ و زمان بازگشت: شنبه 17 دی 1400،حدود ساعت 12:00 شب
مدت سفر و مرخصی: دو و نیم روزه، پنجشنبه غیر تعطیل
مکان حرکت: میدان آرژانتین - تهران
وسیله نقلیه اصلی: میدل باس 30 نفره
اقامت: یک شب اقامت در چادر
شهرهای نزدیک به مقصد: شاهرود
درجه سختی: 3 از 6 معادل طبیعتگردی سنگین
وعده های غذایی تور: ندارد
سایر خدمات تور: تیم راهنما، بیمه، گشت‌ها، وسیله نقلیه جهت حمل بار مسافران، امکان کرایه چادر
برنامه سفر
روز اول:

روزدوم:

لوازم مورد نیاز و تجهیزات ضروری
تجهیزات ضروری:
شناسنامه یا کارت ملی/// وعده‌های غذایی/// ماسک و الکل/// لوازم شخصی/// لیوان/// پلاستیک زباله انفرادی///

لوازم مورد نیاز:
کفش مناسب پیاده‌روی/// داروهای شخصی/// لباس گرم و ضدباران/// کیسه خواب مناسب فصل/// چادر مسافرتی/// عینک/// ضد آفتاب///