جزیره نخیلو تا گنبد نمکی جاشک


مبلغ تور : 1.980.000 تومان

ساعت و تاریخ حرکت : دوشنبه 25 بهمن

وسیله نقلیه : اتوبوس 25 نفره VIP

وعده های غذایی : یک صبحانه

اقامت : 1 شب کمپ و یک شب خانه محلی

سایرخدمات : تیم راهنما، بیمه، قایق جهت جزایر، وسیله نقلیه محلی، امکان کرایه چادر

درجه سختی : 2 از 6 معادل طبیعتگردی سبک


جاذبه های سفر:

بازدید از مناطق بکر جزیره ام الگرم جزیره نخیلو جزیره جبرین گمبد نمکی جاشک
اطلاعات تکمیلی
قیمت این تور: 1.980.000
تاریخ و زمان حرکت: شروع برنامه دو شنبه 25 بهمن حدود ساعت 17:00
تاریخ و زمان بازگشت: جمعه 29 بهمن حدود ساعت 16:00 در تهران خواهیم بود
مدت سفر و مرخصی: 5 روزه - چهارشنبه، پنج شنبه غیر تعطیل
مکان حرکت: محل دقیق حرکت پس از ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.
وسیله نقلیه اصلی: اتوبوس 25 نفره VIP
اقامت: 1 شب کمپ و 1 شب در خانه محلی
شهرهای نزدیک به مقصد: بوشهر
درجه سختی: 2 از 6 معادل طبیعت‌گردی سبک
وعده های غذایی تور: 1 صبحانه
سایر خدمات تور: تیم راهنما، بیمه، وسیله نقلیه محلی، قایق جهت بازدید از جزایر، امکان کرایه چادر وجود دارد
برنامه سفر
روز اول:
به زودی اعلام می‌گردد.
روزدوم:
به زودی اعلام می‌گردد.
روزسوم:
به زودی اعلام می‌گردد.
روز چهارم:
به زودی اعلام می‌گردد.
روز پنجم:
به زودی اعلام می‌گردد.
لوازم مورد نیاز و تجهیزات ضروری
تجهیزات ضروری:
شناسنامه یا کارت ملی/// ماسک و الکل/// لوازم شخصی/// لیوان///

لوازم مورد نیاز:
کیسه خواب/// چادر/// کفش راحت طبیعتگردی/// پوشاک ماسب فصل/// کوله چند روزه/// زیرانداز/// تجهیزات کمپینگ///