تور کول خرسون


مبلغ تور : تور اجرا شده

ساعت و تاریخ حرکت : چهارشنبه 1 دی

وسیله نقلیه : میدل باس 30 نفره

وعده های غذایی : ندارد

اقامت : یک شب اقامت در چادر

سایرخدمات : تیم راهنمای مجرب، بیمه، وسیله نقلیه برای مسیرهای فرعی، امکان کرایه چادر

درجه سختی : 2 از 6 معادل طبیعتگردی سبک


جاذبه های سفر:

دره زیبا و شگفت انگیز کول خرسون طبیعت زیبای اطراف دزفول کمپ در طبیعت
اطلاعات تکمیلی
قیمت این تور: تور اجرا شده
تاریخ و زمان حرکت: چهارشنبه 1 دی 1400، حدود ساعت 10:00 شب
تاریخ و زمان بازگشت: جمعه 3 دی 1400، حدود ساعت 12:00 شب
مدت سفر و مرخصی: پنجشنبه غیرتعطیل
مکان حرکت: میدان آرژانتین
وسیله نقلیه اصلی: میدل باس 30 نفره دربست
اقامت: 1 شب اقامت در چادر
شهرهای نزدیک به مقصد: دزفول
درجه سختی: 2 معادل طبیعت‌گردی سبک
وعده های غذایی تور: ندارد
سایر خدمات تور: تیم راهنمای مجرب، بیمه، وسیله نقلیه محلی برای مسیرهای فرعی، امکان کرایه چادر وجود دارد
برنامه سفر
روز اول:
به زودی اعلام می‌گردد.
روزدوم:
به زودی اعلام می‌گردد.
روزسوم:
به زودی اعلام می‌گردد.
لوازم مورد نیاز و تجهیزات ضروری
تجهیزات ضروری:
شناسنامه یا کارت ملی/// ماسک و الکل/// لوازم شخصی/// داروهای شخصی/// لیوان///

لوازم مورد نیاز:
کفش طبیعتگردی/// کوله چند روزه/// لباس گرم و ضد باران/// کیسه خواب/// زیرانداز/// چادر/// وعده‌های غذایی/// تجهیزات مرتبط///