کمپ کویر خارا


مبلغ تور : تور اجرا شده

ساعت و تاریخ حرکت : چهارشنبه 17 آذر

وسیله نقلیه : میدل باس دربست

وعده های غذایی : ندارد

اقامت : یک شب اقامت در چادر

سایرخدمات : تیم راهنمای مجرب، بیمه، امکان کرایه چادر

درجه سختی : 2 از 6 معادل طبیعتگردی نسبتاً سبک


جاذبه های سفر:

کمپ در میان رمل‌های کویری تجربه دیدار آسمان شب تماشای غروب زیبای کویر
اطلاعات تکمیلی
قیمت این تور: تور اجرا شده
تاریخ و زمان حرکت: چهارشنبه 17 آذر 1400، حدود ساعت 12:00 شب
تاریخ و زمان بازگشت: جمعه 19 آذر 1400، حدود ساعت 12:00 شب
مدت سفر و مرخصی: پنجشنبه غیرتعطیل
مکان حرکت: اعلام می‌گردد
وسیله نقلیه اصلی: میدل باس دربست
اقامت: 1 شب اقامت در چادر
شهرهای نزدیک به مقصد: اصفهان
درجه سختی: 2 معادل طبیعت‌گردی نسبتاً سبک
وعده های غذایی تور: ندارد
سایر خدمات تور: تیم راهنمای مجرب، بیمه، امکان کرایه چادر وجود دارد
برنامه سفر
روز اول:
به زودی اعلام می‌گردد.
روزدوم:
به زودی اعلام می‌گردد.
روزسوم:
به زودی اعلام می‌گردد.
لوازم مورد نیاز و تجهیزات ضروری
تجهیزات ضروری:
شناسنامه یا کارت ملی/// ماسک و الکل/// لوازم شخصی/// داروهای شخصی/// لیوان///

لوازم مورد نیاز:
کفش طبیعتگردی/// کوله چند روزه/// لباس گرم و ضد باران/// کیسه خواب/// زیرانداز/// چادر/// وعده‌های غذایی/// تجهیزات مرتبط///