تورهای گروهی برگزار شده

04/02/2017

تور کویر ابوزیدآباد

04/02/2017

تور کمپینگ کویری قلعه دزدها

7 تا 8 اسفند 1399
24/04/2017

تور گلابگیری نیاسر

30/04/2017

تور جنگل دیورش تا نور چشمه

17/05/2017

تور گلچین آذربایجان شرقی

13/07/2017

تور شاهرود

18/07/2017

تور هیجان انگیز تنگه دار

دره واژه‌ی آشناییست و یکی از تعاریف متداول آن محل تلاقی دو یال کوه در کم ارتفاع‌ترین نقاط یال است. عبور موقت یا دائمی آب از بستر دره‌ها یکی از ویژگی‌های آنهاست. دره‌ها گاهی آنقدر وسیع‌اند که شناسایی یال منفرد برای آنها میسر نیست و یا شکلی دشت‌گونه به خود […]
23/07/2017

کمپینگ جنگل انجیلی

23/07/2017

فرود آبشار ولیلا و کمپینگ جنگل

07/08/2017

تور دیورش تا نور چشمه

17/08/2017

تور یک روزه نورچشمه – مرداد 96

عکسهای یادگاری از همراهان
18/08/2017

تور یک روزه جنگل انجیلی و آبشار ولیلا – اردیبهشت 95

عکسهای یادگاری از همراهان
11/09/2017

تور پیمایش خلخال به اسالم _شهریور96

عکسهای یادگاری همراهان در این تور
05/10/2017

پیمایش نیارق تا گیلده

05/10/2017

تور جنگل راش

06/10/2017

پیمایش سوباتان تا لیسار

06/10/2017

کمپینگ کویری و شب مانی در دم ریگ

07/10/2017

تور ارفع ده تا پراو

18/10/2017

تور جنگل درفک

20/01/2018

تور غار یخ مراد و آبشار خور