تورهای زمستان

20/01/2018

تور غار یخ مراد و آبشار خور

20/01/2018

تور دز تا چغازنبیل

30/01/2018

تور طبس نوروزی

03/02/2018

تور گنبدکاوس تا خالدنبی

19/12/2018

تور کویری ورزنه تا قلعه قورتان

26/12/2018

تور سواحل و جزایر خلیج فارس

08/04/2019

تور دشت سوسن تا شیوند(اجرای دوم)

08/04/2019

تور دشت سوسن تا شیوند(اجرای اول)

08/04/2019

تور کمپینگ دشت سوسن

27/09/2019

تور پیر چک چک تا طبس

28/09/2019

تور سیراف تا جزیره مارو

30/09/2019

تور کویری ورزنه تا قورتان

10/11/2019

تور خانه بروجردیها تا کویر ابوزیدآباد

06/12/2019

دز، شوش، شوشتر

10/12/2019

تور بسطام تا کویر رضا آباد

14/01/2020

تور سیراف تا بندر مقام

16/01/2020

تور چابهار(اجرای دوم)

19/01/2020

تور ایذه، شادگان، آبادان

08/02/2020

تور دشت سوسن تا ایذه

05/11/2020

در جستجوی امید…

چند سالیست که به تنهایی مسیری طولانی را پرواز می کند تا در تالابی آرام گیرد که روزگارانی با جفت و دیگر همراهان خود زمستان را در آن سپری می کردند. پشتکارش برای پیمودن هر ساله این مسافت و دلزده نشدنش از این تنهایی نام امید را برایش به ارمغان […]