announcements

اجرای سفرها با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌پذیرد 😊

در میان شن‌های کویر در زمان‌های دور، از خشت و گل قلعه‌ای عظیم جوانه زد که سالیان سال زندگی را در این سرزمین خشک برای ساکنانش ممکن می‌کرد، این قلعه زمانی دیواری بود برای دفاع از خاکی که خانه خود می‌دانستند و گاه مامن یاغیانی بود که آرامش را از کاروانیان می‌ربودند.
در این روزها قرار است دل به آسمان شب بدهیم و گوش به نجوای باد تا داستان‌های قرن‌ها پیش را در آن زمزمه کند.

مبلغ تور : 190000 تومان
تاریخ حرکت : 1399/09/21
ساعت : 5:30 صبح وسیله نقلیه : خودرو شخصی
وعده های غذایی : 3 صبحانه 2 ناهار 1 شام
اقامت : 1 شب چادر، 2 شب اقامتگاه بوم گردی
سایرخدمات : بیمه تا سقف 300 میلیون تومان
درجه سختی : +2
مبلغ تور : 190000 تومان
تاریخ حرکت : 1399/09/21
ساعت : 5:30 صبح وسیله نقلیه : خودرو شخصی
وعده های غذایی : 3 صبحانه 2 ناهار 1 شام
اقامت : 1 شب چادر، 2 شب اقامتگاه بوم گردی
سایرخدمات : بیمه تا سقف 300 میلیون تومان
درجه سختی : +2