یک متن جدید

کمپینگ جنگل های نای انگیز


[wp-svg-icons icon="coin" wrap="i"] مبلغ تور : 640 هزار تومان

[wp-svg-icons icon="calendar-2" wrap="i"] تاریخ رفت : 1400/02/01

[wp-svg-icons icon="clock-2" wrap="i"] ساعت : 22:00 شب

[wp-svg-icons icon="rocket" wrap="i"] وسیله نقلیه : میدل‌باس با نصف ظرفیت و رعایت فاصله گذاری

[wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] وعده های غذایی : 1 صبحانه

[wp-svg-icons icon="home-3" wrap="i"] اقامت : 1 شب کمپینگ در چادر طبیعتگردی به دور از امکانات

[wp-svg-icons icon="point-left" wrap="i"] سایرخدمات : تیم راهنمای مجرب، بیمه، امکان کرایه چادر وجود دارد.

[wp-svg-icons icon="thermometer" wrap="i"] درجه سختی : 3 از 6 معادل طبیعتگردی نسبتا سنگین
در میان شن‌های کویر در زمان‌های دور، از خشت و گل قلعه‌ای عظیم جوانه زد که سالیان سال زندگی را در این سرزمین خشک برای ساکنانش ممکن می‌کرد، این قلعه زمانی دیواری بود برای دفاع از خاکی که خانه خود می‌دانستند و گاه مامن یاغیانی بود که آرامش را از کاروانیان می‌ربودند.
در این روزها قرار است دل به آسمان شب بدهیم و گوش به نجوای باد تا داستان‌های قرن‌ها پیش را در آن زمزمه کند.
اطلاعات تکمیلی
[wp-svg-icons icon="coin" wrap="i"] قیمت این تور: 1,360,000 تومان
[wp-svg-icons icon="calendar-2" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="clock-2" wrap="i"] تاریخ و زمان حرکت: 1 فروردین، 23:00 شامگاه
[wp-svg-icons icon="calendar-2" wrap="i"] [wp-svg-icons icon="clock-2" wrap="i"] تاریخ و زمان بازگشت: 4 فروردین، حدود 22:00 شب
[wp-svg-icons icon="busy" wrap="i"] مدت سفر و مرخصی: سه و نیم روز
[wp-svg-icons icon="location" wrap="i"] مکان حرکت: میدان آرژانتین
[wp-svg-icons icon="rocket" wrap="i"] وسیله نقلیه: وسیله نقلیه توریستی VIP ( ون VIP کم تعداد یا اتوبوس VIP 30 با فاصله گذاری)
[wp-svg-icons icon="home-3" wrap="i"] اقامت: 2 شب اقامتگاه بوم گردی زیبا
[wp-svg-icons icon="pushpin" wrap="i"] شهرهای نزدیک به مقصد: شهرهای کنگاور، بیستون، کرند، سر پل ذهاب و قصر شیرین
[wp-svg-icons icon="thermometer" wrap="i"] درجه سختی: 2 از 6 کوهپیمایی معادل طبیعتگردی سبک
[wp-svg-icons icon="food" wrap="i"] وعده های غذایی تور: 3 صبحانه، 1 ناهار، 2 شام
[wp-svg-icons icon="point-left" wrap="i"] سایر خدمات تور: تیم راهنمای مجرب، ورودیه ها، بیمه تا سقف 300 میلیون تومان.
برنامه سفر
روز اول: بامداد با وسیله نقلیه از طریق جاده چالوس به سمت مازندران می رویم. در رستورانی بین راه صبحانه را نوش جان می کنیم.با رسیدن به چالوس کوله یکروزه مان را برداشته و وسیله نقلیه را ترک می کنیم پیاده روی یک ساعت و سی دقیقه ای در مسیر کم شیب برای دیدن مرداب خواهیم داشت. پس از صرف ناهار و بازدید از مرداب به سمت وسیله نقلیه اصلی بازگشته و با خاطراتی خوش رهسپار تهران می شویم.
روز دوم:بامداد با وسیله نقلیه از طریق جاده چالوس به سمت مازندران می رویم. در رستورانی بین راه صبحانه را نوش جان می کنیم.با رسیدن به چالوس کوله یکروزه مان را برداشته و وسیله نقلیه را ترک می کنیم پیاده روی یک ساعت و سی دقیقه ای در مسیر کم شیب برای دیدن مرداب خواهیم داشت. پس از صرف ناهار و بازدید از مرداب به سمت وسیله نقلیه اصلی بازگشته و با خاطراتی خوش رهسپار تهران می شویم.
روز سوم:بامداد با وسیله نقلیه از طریق جاده چالوس به سمت مازندران می رویم. در رستورانی بین راه صبحانه را نوش جان می کنیم.با رسیدن به چالوس کوله یکروزه مان را برداشته و وسیله نقلیه را ترک می کنیم پیاده روی یک ساعت و سی دقیقه ای در مسیر کم شیب برای دیدن مرداب خواهیم داشت. پس از صرف ناهار و بازدید از مرداب به سمت وسیله نقلیه اصلی بازگشته و با خاطراتی خوش رهسپار تهران می شویم.
روز چهارم:بامداد با وسیله نقلیه از طریق جاده چالوس به سمت مازندران می رویم. در رستورانی بین راه صبحانه را نوش جان می کنیم.با رسیدن به چالوس کوله یکروزه مان را برداشته و وسیله نقلیه را ترک می کنیم پیاده روی یک ساعت و سی دقیقه ای در مسیر کم شیب برای دیدن مرداب خواهیم داشت. پس از صرف ناهار و بازدید از مرداب به سمت وسیله نقلیه اصلی بازگشته و با خاطراتی خوش رهسپار تهران می شویم.
روز پنجم:بامداد با وسیله نقلیه از طریق جاده چالوس به سمت مازندران می رویم. در رستورانی بین راه صبحانه را نوش جان می کنیم.با رسیدن به چالوس کوله یکروزه مان را برداشته و وسیله نقلیه را ترک می کنیم پیاده روی یک ساعت و سی دقیقه ای در مسیر کم شیب برای دیدن مرداب خواهیم داشت. پس از صرف ناهار و بازدید از مرداب به سمت وسیله نقلیه اصلی بازگشته و با خاطراتی خوش رهسپار تهران می شویم.
لوازم مورد نیاز و تجهیزات ضروری
[wp-svg-icons icon="warning" wrap="i"] تجهیزات ضروری:
شناسنامه یا کارت ملی/// کفش طبیعتگردی سبک/// 1 جفت باتون/// کوله یکروزه /// قمقمه آب/// لوازم شخصی/// ناهار سبک/// لیوان/// زیرانداز انفرادی///

[wp-svg-icons icon="signup" wrap="i"] لوازم مورد نیاز:
عینک/// ضد آفتاب/// بالش دور گردنی/// دوربین عکاسی/// تنقلات///