گالری تور آذربایجان شرقی _ تیر ماه 96

عکس های یادگاری از همسفران در این سفر

سپاس ویژه از آقایان اثنی عشری و رحیمی