جاذبه های این تور
دامنه های درفک، پیمایش در جنگلهای هیرکانی، کمپینگ جنگلی

قیمت این تور
اجرا شده است
تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 23 اردیبهشت، 5:00 صبح
تاریخ و زمان بازگشت
جمعه 24 اردیبهشت، حدود 23:00
مدت سفر و مرخصی
تعطیل رسمی
مکان حرکت
میدان آرژانتین
وسیله نقلیه
میدل باس با 70% ظرفیت
اقامت
اقامت درچادر به دور از امکانات
شهرهای نزدیک به مقصد
گیلان
درجه سختی
+2 از 6 معادل کوهنوردی سبک
حداقل 6 ساعت پیمایش در یک روز

وعده های غذایی تور
ندارد
سایر خدمات تور
تیم راهنمای مجرب، نیسان برای حمل بار تا محل کمپ، امکان کرایه چادروجود دارد.