کماچال ( صعود تمرینی در برف)جاذبه های این تور
ادامه تمرینات گام برداری و پیمایش در برف صعود تمرینی کوهپیمایی متوسط
اجرای سفرها با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌پذیرد.

قیمت این تور
رایگان ( ودیعه عدم غیبت = 30000تومان)
تاریخ و زمان حرکت
جمعه 28 آذر 1399، 06:30
تاریخ و زمان بازگشت
جمعه 28 آذر 1399، حدود 18:00
مدت سفر و مرخصی
یک روزه، تعطیل، بدون مرخصی
مکان حرکت
---
وسیله نقلیه
---
اقامت
ندارد
شهرهای نزدیک به مقصد
تهران
درجه سختی
+2 از 6 کوهپیمایی متوسط
حداکثر فعالیت روزانه:

وعده های غذایی تور
ندارد
سایر خدمات تور
تیم راهنمای مجرب.
1روز اول
به زودی اعلام می گردد.
وعده های غذایی:
صبحانه: طبیعت (گردشگر)             ناهار: طبیعت (گردشگر)              شام: ---

اقامت ندارد