پیمایش جنگل تاشزه تا چشم اندازی به دریاجاذبه های این تور
جنگلنوردی و شب مانی جنگلی حفاظت شده و بسیار بکر درختان بسیار عظیم که در کمتر جایی دیده می شود

قیمت این تور
اجرا شده است
تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 28 شهریور 1398، 00:30 نیمه شب
تاریخ و زمان بازگشت
جمعه 29 شهریور 1398، حدود 21:00
مدت سفر و مرخصی
دو روزه بلند، پنجشنبه غیر تعطیل
مکان حرکت
میدان آرژانتین؛
20 دقیقه قبل از حرکت در محل باشید.

وسیله نقلیه
اتوبوس VIP 32، نیسان برای جاده های خاکی رفت و جاده های جنگلی برگشت
اقامت
1 شب چادر دور از تمدن
شهرهای نزدیک به مقصد
نوشهر استان مازندران
درجه سختی
+2 از 6 کوهپیمایی، معادل طبیعتگردی نسبتا سنگین
حداکثر فعالیت روزانه: 5 ساعت کوله کشی با شیب متغیر

وعده های غذایی تور
1 صبحانه
سایر خدمات تور
تیم راهنمای مجرب، بیمه تا سقف 270 میلیون تومان، مجوز ورود منطقه حفاظت شده

برنامه سفر

1روز اول
نیمه شب راهی جاده چالوس می شویم. صبح زود درطبیعت منطقه کجور صبحانه را نوش جان می کنیم. لوازم اصلی مان برای کوله کشی را برداشته و با نیسان ها عازم ابتدای مسیر پیمایش می شویم. نیسان سواری نیم ساعته ای خواهیم داشت. با رسیدن به ابتدای مسیر برنامه کوله کشی مان آغاز می شود. وارد جنگلی خواهیم شد که درختان تنومندش گویای بکر بودن آن است. ناهار را در کنار چشمه ای نوش جان خواهیم کرد. مسیرمان را تا رسیدن به محل برپایی چادر ادامه خواهیم داد. در محل کمپ شام و استراحت خواهیم داشت.
وعده های غذایی:
صبحانه: طبیعت (تور)       ناهار: طبیعت (گردشگر)     شام: طبیعت (گردشگر)

اقامت در چادر دور از تمدن
2روز دوم
صبح زود از خواب برخواسته، صبحانه را میل می کنیم. چادرها را برچیده و ادامه مسیرمان را آغاز می کنیم. پیش از ظهر به انتهای مسیر پیمایش خواهیم رسید. نیسان سواری بیش از یک ساعت در جاده های جنگلی تا رسیدن به ساحل دریا و وسیله نقلیه اصلی مان خواهیم داشت. ناهار را می توان در رستورانی نزدیک ساحل دریا نوش جان کرد. پس از صرف ناهار با خاطراتی خوش به تهران بازمیگردیم.
وعده های غذایی:
صبحانه: طبیعت (گردشگر)       ناهار: رستوران (گردشگر)     شام: ---

اقامت ندارد