معبد خورهه تا غار چال نخجیرجاذبه های این تور
معبد تاریخی خورهه پیمایش درغار آهکی و زنده چال نخجیر نهشته های زیبای چال نخجیر: غار سنگ، استالاگمیت ها، استالاکتیت ها، ستون غار، گل غار، مروارید غار و ... آتشکده آتش کوه
اجرای سفرها با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌پذیرد.


قیمت این تور
اجراشده است.
(تعداد محدودی ظرفیت برای افراد فاقد خودرو وجود دارد)

تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 9 بهمن 1399 ، 6:00 بامداد
تاریخ و زمان بازگشت
پنجشنبه 9 بهمن 1399 ، حدود 21:00
مدت سفر و مرخصی
یک روزه تعطیل
مکان حرکت
متعاقبا اعلام می شود.
وسیله نقلیه
خودرو شخصی (تعداد محدودی ظرفیت برای افراد فاقد خودرو وجود دارد)
اقامت
ندارد
شهرهای نزدیک به مقصد
محلات، استان مرکزی
درجه سختی
1+ از 6 معادل طبیعتگردی نسبتا سبک
حداکثر فعالیت روزانه: پیاده روی سبک گشتها

وعده های غذایی تور
1 صبحانه
سایر خدمات تور
بیمه، راهنمای مجرب، ورودیه

9 بهمن 1399- یکروزه