لتمال( صعود تمرینی در برف)

اجرای سفرها با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌پذیرد.

شهرها و آدم ها با داستان های دور و درازی عجین شده اند. داستان هایی که در گذر زمان در دل آدم ها و بین کوچه پس کوچه های شهرشان چرخ می خورند و رنگ می دهند به زندگی. قزوین یکی از این شهرهاست که رنگ و لعابش را از بین صدها سال تاریخ و دل هزاران هزار ساکنش به دست آورده. شهری که دور زمانی مسیر عبور کاروانیان راه ابریشم بود و در روزگاران قدرت صفویان برای مدتی در جایگاه پایتخت یک مملکت و حالا بعد از سالیان سال و گرفتار شدن در زندگی ماشینی، این شهر همچنان بخشی از چهره کهن خودش را حفظ کرده تا داستان هایی را که با خود دارد فراموش نکنیم. قدم زدن در باقی مانده های بافت قدیمی این شهر و دیدار با بناهایی که بعد از عبور قرن ها همچنان سر پا مانده اند به ما این فرصت را می دهد که با داستان ها و تاریخ این نمایه های هویت خود و سرزمینمان بیشتر آشنا شویم.

اطلاعات سفر:

مدت سفر و مرخصی:

  • یکروز، تعطیل، بدون مرخصی
  • list item 1
  • list item 2