قوانین و مقررات

شرایط کنسلی تور


کنسلی یک تور از طرف مجری و همچنین گردشگر با در نظر گرفتن شرایط متناظر هر کدام، امکان پذیر است.
1- کنسلی از طرف مجری باشد:

- پیش از برگزاری سفر، امکان لغو سفر برای "مجری" به هر دلیل اعم از شرایط آب و هوایی، حوادث غیر مترقبه، دلایل فنی، به حد نصاب نرسیدن تور و موارد دیگر وجود دارد. در صورتی که یک سفر اینگونه لغو گردد، تمامی مبلغ پرداختی گردشگر به وی بازگردانده خواهد شد. لازم به ذکر است در خصوص سفرهایی که به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد گردشگران برگزار نمی شوند، به آن دسته از گردشگرانی که با واریز وجه ثبت نام قطعی نموده اند؛ 48 ساعت پیش از برگزاری اطلاع رسانی می گردد.
- در صورت اجبار به لغو سفر در حین برگزاری، هزینه های صرف شده محاسبه شده و مابقی مبلغ عودت داده خواهد شد.
- در صورتی که گردشگر مطابق بند 18 قرارداد تور داخلی از تور منفک شود، هیچ مبلغی به وی عودت داده نخواهد شد.


2- کنسلی از طرف گردشگر باشد:

همسفرانمان آگاه اند که پس از واریز وجه، اعم از پرداخت کامل یا بیعانه ای، ثبت نام قطعی تلقی می گردد.
همانطور که می دانیم برگزاری هر تور نیاز به صرف هزینه های پیش از سفر و همچنین هماهنگی های بسیار دارد؛ از این رو با کمال احترام به تک تک همسفران عزیز چهارفصل ایران، در صورت کنسل نمودن تور پس از ثبت نام قطعی ، مبالغ بازپرداختی برحسب درصد مطابق بندهای زیر می باشد:
مبالغ باز پرداخت:

- تا 72 ساعت قبل از سفر 0%
- بین شش روز تا سه روز قبل از سفر 10% منهای هزینه کنسلی بلیط *
- بین ده روز تا شش روز قبل از سفر 40% منهای هزینه کنسلی بلیط *
- بین بیست روز تا ده روز قبل از سفر 60% منهای هزینه کنسلی بلیط *
- بیشتر از بیست روز قبل از سفر 90% منهای هزینه کنسلی بلیط *
مبالغ بازپرداخت:

- تا 24 ساعت قبل از سفر 0%
- بین سه روز تا یک روز قبل از سفر 10%
- بین شش روز تا سه روز قبل از سفر 50% منهای هزینه کنسلی بلیط *
- بیشتر از شش روز قبل از سفر 100% منهای هزینه کنسلی بلیط *
توجه: قوانین کنسلی تورهای ویژه متفاوت است.
مبالغ باز پرداخت:

- از ۱۲ ساعت قبل از سفر تا زمان حرکت 0%
- بین ۴۸ ساعت تا ۱۲ ساعت قبل از سفر 10%
- بین پنج روز تا دو روز قبل از سفر 50%
- بیشتر از پنج روز قبل از سفر 100%

* توضیح ۱ :

در صورتی که سفر با هواپیما یا قطار برگزار می گردد، هزینه کنسلی بلیط به صورت تعرفه ای و یا چارتری محاسبه خواهد شد.