قله گاوکشان

گاوکشان نام قله دیگریست که در مرز استان گلستان و سمنان واقع شده. فاصله این قله تا گرگان 37 کیلومتر بوده و مسیر صعود از روستایی به نام شاهکوه آغاز می‌گردد. پس از رسیدن به روستا باید به سمت النگ و چشمه سنگ غول حرکت کرده و در سمت شرق تا زیر صخره‌های پایین قله به مسیر ادامه داد تا به قله رسید.
بهترین زمانی که برای صعود به این قله می‌توان در نظر گرفت اواخر بهار و اویل تابستان است.
جهت رسیدن به این قله باید این موضوع را در نظر گرفت که در مسیر صعود دسترسی به آب و جانپناه وجود ندارد.