قله گاوکشان

گاوکشان نام قله دیگریست که در مرز استان گلستان و سمنان واقع شده. فاصله این قله تا گرگان 37 کیلومتر بوده و مسیر صعود از روستایی به نام شاهکوه آغاز می گردد. پس از رسیدن به روستا باید به سمت النگ و چشمه سنگ غول حرکت کرده و در سمت شرق تا زیر صخره های پایین قله به مسیر ادامه داد تا به قله رسید.
بهترین زمانی که برای صعود به این قله می توان در نظر گرفت اواخر بهار و اویل تابستان است.
از نکاتی که در مورد این صعود دارای اهمیت است می توان از در دسترس نبودن آب در طول مسیر صعود و عدم وجود جانپناه را نام برد.