قله کلونچین

در بخش زاگرس مرکزی و در استان چهارمحال بختیاری رشته کوهی وجود دارد با نام زردکوه. این رشته کوه شامل چند قله است که بلندترین آن‌ها کلونچین است.
جهت صعود به قله کلونچین باید راهی شهر چلگرد، مرکز شهرستان کوهرنگ در 85 کیلومتری شهرکرد گردید.
جهت صعود سه میر اصلی پش رو داریم، مسیر اول یعنی یال شمالی که از سد اول تونل کوهرنگ شروع شده و به جانپناه چال‌میشان راه دارد و نسبت به سایر مسیرها طولانی‌تر، همراه با شیب زیاد و نیاز به دست به سنگ شدن دارد. مسیر بعدی دره کول خدنگ یا دره شرقی بوده که غالباً پوشیده از برف است و در زمستان به علت وجود خطر بهمن مسیر مناسبی جهت صعود نیست ولی در فصل تابستان سریعترین راه جهت رسیدن به قله محسوب می‌شود و در آخرمسیر سوم، یال شرقی بوده که به جانپناه خرسان می‌رسد و مسیر مناسبی جهت صعود زمستانه است.
این قله در تمامی فصول و با در نظر گرفتن احتیاط و آمادگی جسمانی لازم و کافی به خصوص در زمستان قابل صعود است با این وجود بهترین زمان جهت صعود اواسط تابستان تا پایان آن است.