قله کلونچین

در بخش زاگرس مرکزی و در استان چهار محال بختیاری رشته کوهی وجود دارد که به نام زردکوه خوانده میشود. این رشته کوه شامل چند قله بوده که بلند ترین آن ها قله کلونچین است.
جهت صعود به قله کلونچین باید راهی شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ در 85 کیلومتری شهرکرد گردید.
برای صعود به قله سه میر اصلییش رو داریم، مسیر اول یعنی یال شمالی که از سد اول تونل کوهرنگ شروع شده و به جانپناه چال میشان راه دارد و نسبت به سایر مسیرها طولانی تر، همراه با شیب زیاد و نیاز به دست به سنگ شدن دارد. مسیر بعدی دره کول خدنگ یا دره شرقی بوده که غالباً پوشیده از برف است و در زمستان به علت وجود خطر بهمن مسیر مناسبی جهت صعود نمی باشد ولی در فصل گرم سریعترین راه جهت رسیدن به قله می باشد. مسیر سوم یال شرقی بوده که به جانپناه خرسان می رسد و مسیر مناسبی جهت صعود زمستانه است.
این قله در تمامی فصول و با در نظر گرفتن احتیاط و آمادگی جسمانی لازم و کافی به خصوص در زمستان قابل صعود است با این وجود بهترین زمان جهت صعود اواسط تا پایان تابستان است.