قله پراو

قله پرآو یکی از قلل کوهستان پرآو با طول تقریبی 80 کیلومتر که از شمال شرغ تا شمال غرب استان کرمانشاه قرار گرفته است بوده و بخشی از رشته کوه زاگرس می باشد. این قله در نزدیکی شهر کرمانشاه و در سمت شمال شرق آن واقع است.
در مسیر صعود به این قله دو جان پناه و یک پناهگاه وجود دارد.پناهگاه بزرگ پرآو در ضلع شمال شرقی قله در ارتفاع 3100 متری جای گرفته است. همچنین از دو جان چناه یکی در جبهه جنوبی و دیگری بر گردنه شنل قرار دارند.
جهت صعود به این قله باید از کرمانشاه یه سمت روستای چالابه خارج گشت. در طول مسیر منتهی به پناهگاه پرآو چشمه ای به نام چشمه دوزره و جود دارد که می توان جهت تامین آب از آن بهره برد، سپس با ادامه مسیر به پناهگاه رسید و و در جهت قله صعود نمود.