قله نایبند

درست است که قله نایبند از نظر ارتفاع جزء قلل کم ارتفاع لیست سیمرغ است اما با این وجود طی نمودن مسیر این قله سرشار از چالش هاییست که توانایی کامل تیم صعود کننده را نیاز دارد.
جهت این صعود باید خود را به شهرستان طبس سپس به روستای نایبند در 220 کیلومتری آن برسانید. سپس از نایبند به روستای متروکه علی آباد رفته و در نهایت در مسیر صعود قرار گرفت.
قابل ذکر است که این منطقه فاقد چشمه و یا حتی وجود لوله کشی آب می باشد در نتیجه جهت صعود به این قله کوهنوردان حتماً باید آب آشامیدنی مورد نیاز خود را در خارج از این منطقه تهیه نموده و همراه داشته باشند.
برای صعود به این قله حدود 12 ساعت زمان نیاز است و به این علت که بخش هایی از مسیر دارای شیب زیاد و شن اسکی و در بعضی نقاط نیاز به دست به سنگ شدن است، باید زمان بندی صعود به گونه ای باشد که پیش از تاریکی هوا به اتمام رسد.