قله شیرباد

قله شیرباد در فاصله میان دو دشت نیشابور و مشهد قرار گرفته و این نام را نیز به خاطر وزش بادهای نسبتاً دائمی این منطقه در طول سال گرفته است. همچنین منطقه زمستانهای سخت و سرمای بالایی دارد.
صعود به این قله از چند مسیر امکانپذیر است. از جمله این مسیرها میتوان خط الراس فلسکه به شیرباد، مسیر چشمه سبز گلمکان و معروفترین مسیر که از روستای زشک و امتداد یال سنگی پیموده می شود.
بعد از گذشتن ار دره زشک و رسیدن به پارکینگ مسیر صعود آغاز می شود و بعد از حدود یک ساعت پیمایش به دشتی می رسیم که دارای چشمه نیز می باشد. و در اینجا دو مسیر جهت ادامه راه وجود دارد. یکی از مسیر ها با طی کردن یال به قله می رسد و مسیر دیگر از داخل دره که به خط الراس کوه و سپس به قله می رسد.
تنها جان پناه این قله بر یال شمال شرقی آن بنا شده.