قله شاه جهان

در استان خراسان شمالی رشته کوهی موسوم به آلاداغ وجود دارد که قله شاه جهان بلند ترین قله این رشته کوه می باشد. علت نام گذاری این قله به این نام وجود مزار بانویی سردار به همین نام است که سالیان قبل فرمانروا یا کدخدای این منطقه بوده است.
این کوهستان دارای چشمه ها و آب های جاری فراوانی است همچنین در کاسه قله دو چشمه به نامهای تخت رستم و چشمه رستم وجود دارند.
چند مسیر جهت صعود به این قله وجود دارد که کوتاهترین و ایمنترین آنها مسیری است که از روستای خرق فاروج در 50 کیلومتری اسفراین آغاز می گردد. علاوه بر این مسیر صعود به این قله را می توان از روستای نوده بام و دامنه های جنوبی، روستای امیرانلو که از دامنه های شمالی کوه به قله می رسد. مسیر بعدی روستای خسرویه فاروغ در شمال شرق و روستای تبریان در مسیر شرقی نیز می توان به این قله صعود نمود.