قله شاهوار

قله شاهوار بلندترین قله استان سمنان و جز رشته کوه البرز شرقی بوده و از یک سو به مناطق نیمه بیابانی سمنان و از سوی دیگر به زمینهای سرسبز گلستان مشرف است. این قله در حدود 45 کیلومتری شاهرود قرار دارد و برای رسیدن به آن چندین مسیر صعود وجود دارد از جمله مسیر جنوبی از روستای نکارمن، مسیر جنوب غربی به نام غطار زرشک، مسیر غربی از روستای تاش بالا، مسیر شمال از چشمه های پیرمیشی و خرسی و مسیر شمال شرقی به نام تنگه آهار. مرسومترین مسیر های صعود از نکارمن و تاش بالا است.
برای صعود از مسیر غربی ابتدا باید به روستای مجن سپس به سمت روستای تاش بالا رفت سپس از راه خاکی نسبتن همواری که سمت معدن بوکسیت میرود عبور کرده تا به مسیر پاکوب رسید. ان مسیر یکی از راحتترین مسیرهای رسیدن به قله می باشد. مسیر جنوبی نیز با عبور از روستای نکارمن و رسیدن به یال منتهی به قله از مسیرهای مناسب می باشد.
لازم به ذکر است که این قله زمستان های پر بارش و همراه با بادهای شدیدی دارد به همین جهت این فصل چندان مناسب صعود نیست. بهترین زمان جهت رسیدن به قله تابستان علی الخصوص اواخر تیر ماه است.