قله شاهوار

قله شاهوار بلندترین قله استان سمنان و جز رشته کوه البرز شرقی بوده و از یک سو به مناطق نیمه بیابانی سمنان و از سوی دیگر به زمین‌های سرسبز گلستان مشرف است. این قله در حدود 45 کیلومتری شاهرود قرار دارد و از چند مسیر صعود می‌شود. مسیرهای معمول این قله عبارتند از مسیر جنوبی از روستای نکارمن، مسیر جنوب غربی به نام غطار زرشک، مسیر غربی از روستای تاش بالا، مسیر شمال از چشمه‌های پیرمیشی و خرسی و مسیر شمال شرقی به نام تنگه آهار. صعود به قله بیشتر از مسیرهای نکارمن و تاش بالا انجام می‌شود.
برای صعود از مسیر غربی ابتدا باید به روستای مجن سپس به سمت روستای تاش بالا رفت سپس از راه خاکی نسبتاً همواری که به سمت معدن بوکسیت می‌رود عبور کرده تا به مسیر پاکوب رسید. ان مسیر یکی از راحتترین مسیرهای رسیدن به قله است. مسیر جنوبی نیز با عبور از روستای نکارمن و رسیدن به یال منتهی به قله از مسیرهای مناسب می باشد.
لازم به ذکر است که این قله زمستان‌های پر بارش همراه با بادهای شدیدی دارد به همین جهت این فصل چندان مناسب صعود نیست. بهترین زمان جهت رسیدن به قله تابستان علی الخصوص اواخر تیر ماه است.