قله سیالان

قله سیالان از جمله قلل البرز مرکزی بوده که در تقسیم بندی استانی جز استان قزوین محسوب شده و در بخش رودبار الموت شرقی قرار دارد.
سیالان نیز مانند بسیاری دیگر از قله ها چند مسیر جهت صعود دارد که هر یک زیبایی ها و ویژگی های خود را داراست.
یکی از این مسیرها جبهه جنوبی بوده که از روستای هنیز و در نزدیکی الموت است. مسیر بعدی خط الراس خشچال بوده که به سمت قله امتداد پیدا می کند.
قرار گرفتن قله سیالان در مرز دو استان قزوین ومازندران باعث شده کوهنوردان بتوانند این قله را از مسیر دیگری که از تنکابن و روستایی به نام عسل محله آغاز می شود نیز صعود نمایند. این مسیر به خاطر عبور از مناطق جنگلی 2000 بسیار زیبا است.