قله سیالان

قله سیالان از جمله قلل البرز مرکزی بوده که در تقسیم بندی استانی جز استان قزوین محسوب می‌شود و در بخش رودبار الموت شرقی قرار گرفته است.
سیالان نیز مانند بسیاری دیگر از قله‌ها چند مسیر جهت صعود دارد که هر یک زیبایی‌ و ویژگی‌های خود را داراست.
یکی از این مسیرها جبهه جنوبی است که از روستای هنیز و در نزدیکی الموت آغاز می‌گردد. مسیر بعدی خط الراس خشچال بوده که به سمت قله امتداد پیدا می‌کند.
قرارگیری این قله در مرز دو استان قزوین ومازندران سبب شده کوهنوردان امکان صعود این قله از مسیر دیگری که از تنکابن و روستایی به نام عسل محله آغاز می‌شود داشته باشند. این مسیر به خاطر عبور از مناطق جنگلی 2000 بسیار زیبا است.