قله سماموس

با امتداد رشته کوه البرز غربی وارد استان گیلان می شویم و در شرقی ترین بخش این استان با قله سماموس واقع در شهرستان رودسر رو به رو می شویم.
برای صعود به قله چندین مسیر وجود دارد از جمله مسیرهای شمالی، جنوب شرقی و شمال شرقی که شروع پیمایش همگی از رامسر است ، مسیر شرقی از جنت رودبار و مسیر غربی از سیاهکلرود.
به علت معتدل بودن آب و هوای منطقه تقریباً در تمامی فصول امکان صعود به قله وجود دارد که البته دراواخر پاییز و در زمستان در ارتفاع با برف رو به رو خواهیم شد. با این حال شاید بهار بهترین فصل جهت صعود به این قله باشد تا بتوان از مناظر صعود به این قله نهایت استفاده را نمود.
در مسیر صعود به قله جان پناهی وجود ندارد با این وجود در نزدیکی قله مقبره امام زاده ای وجود دارد که میتوان به عنوان جانچناه یا جهت استراحت از آن بهره برد.