قله دومیر

قله دومیر در شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی واقع شده است. می توان برای صعود این قله از روستای مزوش آغاز به حرکت نمود. در این صورت دو مسیر پیش روست، یکی یال غربی که مسیر اصلی جهت صعود است و به علت وجود شیب کمی تند و وجود سنگ های ریزشی چندان مناسب فرود نمی باشد ولی به علت کوتاه بودن نسبت به سایر مسیر ها جهت صعود مناسب است و دیگری مسیر دره که معمولاً در صورت نبود برف و یخ زدگی مسیر مناسبی جهت بازگشت از قله است.
طبیعت زیبای منطقه همچنین آب و هوای آن باعث شده فصل بهار مناسبترین فصل جهت صعود به این قله باشد.
صعود به این قله چالش چندانی در پی ندارد و در طول یک صبح تا بعد از ظهر به انجام میرسد.