قله تفتان

در استان سیستان و بلوچستان و در فاصله 150 کیلومتری از شهر زاهدان و در نزدیکی شهرستان خاش قله ای وجود دارد آتشفشانی و نیمه فعال با نام تفتان. ارتفاع این قله 3941 متر از سطح دریا میباشد. کوه تفتان با وجود قله مخروطی خود که در دشت های سیستان از فاصله های بسیار دور قابل رویت است بدون شک یکی از زیباترین قلل شرق ایران محسوب می شود و صعود به این قله می تواند از به یاد ماندنی ترین خاطرات کوهنوردان باشد.
همچو سایر قلل آتشفشانی و نیمه آتشفشانی که دارای دریاچه هایی می باشند این قله نیز دارای دریاچه ای در بخش دامنه غربی بوده که سر دریا نام دارد.
البته رشته کوه تفتان علاوه بر این قله زیبا دارای قلل دیگری نیز میباشد از جمله این قله ها میتوان زیارت در بخش شمالی ، مادر کوه در قسمت جنوبی ، صبح کوه در شمال شرقی و نرکوه واقع در غرب مادر کوه را نام برد.