قله تشگر

قله تشگر مرتفع ترین قله کوهستانی به نام همای بوده که در شمال بندرعباس واقع شده است. موقعیت دقیق این قله دهستان سیاهو روستای زاکین است و برای صعود به قله یکی از عمومی ترین مسیر ها از این روستا آغاز و در مسیر شمال به روی یال می رود و سپس در سمت شرق به قله منتهی می گردد.
شاید این قله از جان پناه بی بهره باشد ولی به سبک و سیاق مناطق جنوبی ایران کپرهایی از جنس برگ های خرما و سنگ در ارتفاع 2586 متری از سطح دریا برپا شده که محل مناسبی برای استراحت و یا شب مانی است. همچنین چشمه ای به نام پره زردی در مسیر صعود وجود دارد که کوهنوردان می توانند آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از آن تهیه نمایند.