قله بیرمی

قله بیرمی کم ارتفاع ترین قله لیست قلل سیمرغ ایران و مرتفع ترین قله استان بوشهر است و به دلیل گرم بودن منطقه ای که در آن قرار گرفته، بهترین زمان صعود به این قله اواسط پاییز تا زمستان می باشد.
در حد فاصل بین شهرستان خورموج و اهرم منطقه ای به نام خاییز وجود دارد که جهت صعود به این قله باید به این منطقه رسید. در این منطقه چند روستا وجود دارد که تقریباً از تمامی این روستاها مسیری وجود دارد که میتوان از آن به مسیر صعود قله رسید. همچنین هر کدام از این روستاها در مسیر چشمه ای بنا شده اند و روستا نیز همان نام چشمه را بر خود دارد. نام این روستا ها عبارتند از بنیون، گشی، یخ و آشی.
برای صعود به این قله سراسر سنگی حدوداً نیاز به 7 ساعت کوه پیمایی بوده و با احتساب مسیر بازگشت می توان برنامه مناسبی از کل زمان مورد نیاز به دست آورد و با برنامه ریزی مناسب صعود خاطره انگیزی را رقم زد.