قله بل

در بخش شمالی استان فارس و در نزدیکی شهرستان اقلید قله بل، بلندترین قله استان فارس خودنمایی می کند. صعود به این قله از جمله صعودهایی است که چالش زیادی جهت کوهنوردان همراه نداشته و در یک روز قابل دست یابی ست و تنها موضوعی که می تواند باعث طولانی تر شدن این صعود گردد این است که شما از کدام استان به قصد رسیدن به این قله حرکت کرده اید.
چندین مسیر جهت دستیابی به قله وجود دارد از جمله دره لای شکفت در سمت غرب قله، دره زمستانه که درشمال غربی قله است، دره ریواس یا مسیر شمالی، چشمه لگنی که از سمت شمال شرقی به قله می رسد، باغ ضرغامی در سمت شرق، دره سبز در جنوب و دره قبله در جنوب غربی قله.
جاده ای خاکی از اقلید به سمت قله وجود دارد که تا ابتدای مسیر پاکوب امتداد می یابد. همچنین با آغاز حرکت در مسیر پاکوب در فاصله 5/1 کیلومتری قله جانپناهی در جبهه غربی قله وجود دارد که جهت استراحت پیش از پیمایش باقی مانده مسیر مناسب است.