قله بلقیس

قله بلقیس، بام استان زنجان، در نزدیکی مرز این استان و آذربایجان غربی واقع شده است. این قله در نزدیکی منطقه تخت سلیمان که به عنوان میراث جهانی ثبت گردیده است واقع شده.
این کوه دو قله نسبتاً هم ارتفاع کنار هم دارد و در فاصله V شکل بین دوقله زمان هایی که وضعیت بارش مناسب باشد در یاچه ای تشکیل می گردد.
دسترسی به قله از چند مسیر مقدور است. مسیری که از زنجان به این قله منتهی می شود مسیر جنوبی بوده که با خروج از زنجان به سمت جاده دندی به تخت سلیمان در دسترس است و پس از رسیدن به این منطقه میتوان لذت بازدید از منطقه تخت سلیمان و آتشکده آذرگشنسب را نیز به دست آورد و با صعودی نسبتاً ساده در مدت زمان کوتاهی به قله رسید.
در طول مسیر چشمه های آب وجود دارند که اغلب به علت وجود املاح معدنی در خاک و سنگ منطقه قابل شرب نیستند.