قله اورین

قله اورین بلند ترین قله استان آذربایجان غربی واقع در شهرستان خوی است. این کوه در فاصله بسیار کمی از مرز ایران و ترکیه قرار دارد به همین منظور دریافت مجوز رسمی صعود و هماهنگی با هیئت کوهنوردی شهرستان خوی امری ضروری است.
جهت رسیدن به مسیر صعود این قله ابتدا باید از خوی به سمت روستای بدلان سپس روستای حصار حرکت نمود. بعد از روستای حصار پناهگاهی تجهیز شده جهت استفاده کوهنوردان وجود دارد. بهترین زمانبندی برای این صعود به این شکل می تواند باشد که شب هنگام خود را به این پناهگاه رسانده و با استراحت شبانه کافی، انرژی صعود روز بعد را در خود ذخیره نمود و با آغاز کوهپیمایی در ابتدای روز میتوان مسیر رفت و بازگشت قله به پناهگاه را تا قبل از عصر به پایان رساند.
به دلیل وجود چشمه های فراوان در این منطقه جهت دسترسی به آب با مشکلی مواجه نمیشویم. همچنینی بهترین زمان صعود به این قله اواخر داد و فصل تابستان است.