ورسک تا قلعه کنگلو    جاذبه های این تور
     پل ورسک غار اسپهبد خورشید قلعه کنگلو
اجرای سفرها با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی صورت می پذیرد.

قیمت این تور
190000 تومان و 90000 تومان
تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 8 آبان 1399، ساعت 05:00 بامداد
تاریخ و زمان بازگشت
پنجشنبه 8 آبان 1399، حدود ساعت 22:00
مدت سفر و مرخصی
یک روزه
مکان حرکت
میدان آرژانتین
20 دقیقه قبل از حرکت در محل باشید.

وسیله نقلیه
وسیله نقلیه توریستی کم تعداد و خودرو شخصی
اقامت
ندارد
شهرهای نزدیک به مقصد
مازندران ،
درجه سختی
2+ از 6 معادل طبیعتگردی سبک
حداکثر 4 ساعت پیمایش روزانه در شیب متوسط
وعده های غذایی تور
1صبحانه
سایر خدمات تور
راهنما، بیمه
1
بامداد تهران را ترک نموده و بسمت جاده فیروزکوه رهسپار میشویم. صبحانه را در رستورانی نوش جان می نماییم و برای بازدید مناطق مورد نظرمان بسمت ورسک راهی میشویم. پل تاریخی ورسک را با توضیحات راهنمای مجرب مان به گوش جان سپرده وسپس برای رسیدن به قلعه و بازدید غار، پیمایشی سبک خواهیم داشت. عصرگاه با خاطراتی خوش و انرژی مضاعف به سمت تهران بازمی گردیم.