گزارش صعود آزادکوه

قله آزادکوه با ارتفاع تقریبی ۴۳۷۰ متر به عنوان چهارمین قله مرتفع البرز مرکزی (بعد از دماوند، علم کوه و خلنو) می‌باشد. این قله در نزدیکی روستای کلاک واقع شده است. مسیر معمول صعود به این قله نیز از روستای کلاک می‌باشد. روستای کلاک در استان مازندران و در نزدیکی یوش قرار دارد. طبق قرار قبلی هم گروهی‌ها که شامل ۹ همنورد و۴ همراه (سرپرست و کمک‌ها) در میدان آرژانتین گرد هم آمدیم. دو همنورد نیز در کلاک می‌بایست به ما ملحق می‌شدند. ساعت ۱۱ و۴۰ دقیقه مینی بوس به حرکت در آمد. تنها یک توقف کوتاه در مسیر داشتیم، بعد از گذشتن از کرج، در جاده چالوس به پل زنگوله رسیدیم و از آنجا تغییر مسیر داده و بعد از گذشتن از روستاهای کمربُن، نِسن و پیل‌نور، به میناک رسیده و از ۱۵ کیلومتری یوش در جاده فرعی به روستای کلاک در ساعت ۴ ونیم رسیدیم دو نفر از همنوردان هم در روستا به ما ملحق شدند و پس از یک نرمش صبحگاهی، گروه 15 نفره ما، در ساعت ۵ و بیست دقیقه به سرقدمی بانو فاطمه درزی از کلاک صعودمان را در هوای گرگ و میش صبحگاهی آغاز کردیم. خنکای پس از باران چند روزه، سرحالی و سرخوشی به همنوردان داده بود و نوید یک صعود خوب را می‌داد. از روستا که بیرون آمدیم، منطقه بسیار زیبا و سرسبز کلاک ما را به وجد می‌آورد. برخلاف میل باطنی مجبور بودیم برای صعود قله آن منطقه زیبا که سراسر مه بود را ترک کنیم. حدود ساعت 7:00 به اندازه 25 دقیقه توقف برای صبحانه سبک داشتیم سپس به حرکت ادامه داده به سمت گردنه چورن حرکت کردیم. تا ساعت ۹ همه با هم حرکت می‌کردیم. گروه سرپرستی بین نفرات تقسیم شده و با توجه به سوابق همنوردان به آرامی آنها را به دو گروه تقسیم کرده و گروه پیشرو با سرعت بیشتری جلوتر حرکت می‌کرد و گروه دوم آرامتر از پی‌شان حرکت می‌نمود. تا گردنه با فراز و نشیب‌هایی در منطقه روبرو شدیم با دو توقف کوتاه به گردنه چورن که به قله آزادکوه منتهی می‌شد رسیدیم. از گردنه تا قله مسیر شن‌اسکی با شیب زیاد بود. هوا بسیار خوب و آفتاب ملایمی در آسمان میدرخشید، ساعت ۳۰ :۱۱ تا ۱۲ تیم اول با سرپرستی بانو فاطمه درزی موفق به صعود قله شد. سرپرستان گروه اول در طول مسیر با سرپرستان گروه دوم از طریق واکی تاکی در ارتباط بودند و با آگهی از شرایط برای صعود تیم دوم تصمیم می‌گرفتند.
گروه دوم با استراحت بیشتر و با تشویق‌هایی که اواخر مسیر انجام شد به سرپرستی جناب گل پرور در ساعت ۱۳:۳۰توانست بر روی قله به گروه پیشرو ملحق شوند. بعد از اینکه همه نفرات روی قله عکسشان را گرفتند،در ساعت ۱۴ برای فرود آماده شدیم. به گردنه رسیدیم. هوا ابری، همراه با بارش خفیف باران شد. ارتفاعمان را کم کرده پایینتر از گردنه چورن ناهار را همگی باهم صرف نمودیم و بعد از آن به سمت کلاک به راه افتادیم. با توجه به سابقه دو نفر از همنوردان و جهت جلوگیری از آسیب به زانوها، فرود آرامی داشتیم. در ساعت ۱۹:۳۰، بعد از صعود قله و پیمایش ۱۷ کیلومتر، به روستای کلاک و کنار میدل باس رسیدیم. سوار میدل باس بسمت تهران روانه شدیم....
تهیه گزارش: آ. پارسی