شن های کویر تا قلعه دزدها

در میان شن‌های کویر در زمان‌های دور، از خشت و گل قلعه‌ای عظیم جوانه زد که سالیان سال زندگی را در این سرزمین خشک برای ساکنانش ممکن می‌کرد، این قلعه زمانی دیواری بود برای دفاع از خاکی که خانه خود می‌دانستند و گاه مامن یاغیانی بود که آرامش را از کاروانیان می‌ربودند. در این روزها قرار است دل به آسمان شب بدهیم و گوش به نجوای باد تا داستان‌های قرن‌ها پیش را در آن زمزمه کند.جاذبه های این تور
بازدید و پیمایش در رمل ها و تپه های شنی کویر قلعه دزدها آسمان شب کویر امکان شتر سواری و سایر بازی های کویری بازدید از باغ فین ( در صورت امکان)
اجرای سفرها با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌پذیرد.

قیمت این تور
اجراشده است
(تعداد محدودی ظرفیت برای افراد فاقد خودرو وجود دارد)

تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 21 اسفند 1399، 06:30 صبح
تاریخ و زمان بازگشت
جمعه 22 اسفند 1399، حدود 20:00
مدت سفر و مرخصی
دو روز
مکان حرکت
میدان آرژانتین
20 دقیقه قبل از حرکت در محل باشید.

وسیله نقلیه
خودرو شخصی (تعداد محدودی ظرفیت برای افراد فاقد خودرو وجود دارد)
اقامت
کمپینگ کویری ( در چادر به دور از تمدن)
** امکان کرایه چادر وجود دارد**
شهرهای نزدیک به مقصد
کاشان
درجه سختی
+1 از 6 معادل طبیعتگردی نسبتا سبک
حداکثر فعالیت روزانه: 2 ساعت پیمایش

وعده های غذایی تور
1 صبحانه ، 1 ناهار
سایر خدمات تور
تیم راهنمای مجرب، بیمه تا 300 میلیون تومان
1روز اول
صبح زود به سمت کاشان رهسپار می شویم. صبحانه را در بین راه نوش جان کرده و به سمت رمل ها و تپه های شنی کویر می رویم تا جان و روح مان را با آرامشش صیقل دهیم. زمان آزاد برای بازی های کویری و شتر سواری خواهیم داشت. بعد از صرف ناهار در میان رمل ها با خودرو برای بازدید قلعه دزدها می رویم. غروب آفتاب به محل کمپ مان می رویم و به صرف شام و شب نشینی نظاره گر آسمان پر ستاره کویر خواهیم بود.
صبحانه : رستوران (گردشگر)
ناهار : طبیعت (گردشگر)
شام : طبیعت (تور)
2روز دوم
صبح گاه پس از صرف صبحانه چادرها را برچیده و به سمت کاشان حرکت می کنیم. برای این روز بازدید جذابی، بسته به مدت زمان در اختیارمان خواهیم داشت. پس از صرف ناهار با خاطراتی خوش به سمت تهران بازمی گردیم.
صبحانه : طبیعت (تور)
ناهار : رستوران (گردشگر)

21 تا 22 اسفند 1399