شاه البرز

قله شاه البرز در مرز استان های البرز و قزوین قرار گرفته و به عنوان قله مرتفع استان البرز در لیست سیمرغ کوه های ایران درج شده است. به علت زمستانهای سخت منطقه این قله جهت صعود زمستانه آنچنان مناسب نیست حتی در ابتدای فصل بهار نیز منطقه سرشار از برف زمستانیست .
به علت موقعیت قله صعود هم از استان البرز و هم از استان قزوین امکان پذیر است.مسیری که از استان البرز به قله میرسد بر یال جنوبی قله سوار است و از روستایی به نام حسنجون واقع در طالقان آغاز می شود و مسیر صعود از استان قزوین از جاده الموت به سمت روستای معلم کلایه سپس روستای گرمارود قابل دسترسی می باشد که این مسیر به علت وجود یخچال در مسیر سختی بیشتری دارد.
طولانی بودن مسیر صعود که ممکن است تا 18 ساعت نیز به طول انجامد موجب گشته شب مانی اجتناب ناپذیر گردد و به علت نبود جانپناه طی مسیر همراه داشتن تجهیزاتی از قبیل چادر مناسب کوهنوردی از موارد لازم این سفر است.