شاه البرز

قله شاه البرز در مرز استان‌های البرز و قزوین قرار گرفته و به عنوان قله مرتفع استان البرز در لیست سیمرغ کوه‌های ایران درج شده است. به علت زمستان‌های سخت منطقه این قله جهت صعود زمستانه آنچنان مناسب نیست، حتی در ابتدای فصل بهار نیز منطقه همچنان پوشیده از برف است.
به علت موقعیت قله صعود از هر دو استان البرز و قزوین امکان پذیر است.مسیری که از استان البرز به قله می‌رسد بر یال جنوبی قله سوار است و از روستایی به نام حسنجون واقع در طالقان آغاز می‌شود و مسیر صعود از استان قزوین از جاده الموت به سمت روستای معلم کلایه سپس روستای گرمارود قابل دسترسی است که این مسیر به علت وجود یخچال دشوارتر است.
طولانی بودن مسیر صعود که ممکن است تا 18 ساعت نیز به طول انجامد موجب گشته شب‌مانی اجتناب ناپذیر گردد و به علت نبود جانپناه در طول مسیر، همراه داشتن تجهیزاتی از قبیل چادر مناسب کوهنوردی از موارد لازم این سفر است.