در خانه بمانیم

شعارمان همیشه سفر کردن بود. چهارفصل در کشوری جهارفصل...
سفر ضامن سلامتی جسم و روان مان بود و به هر خسته از روزمرگی و مشغله های زندگی توصیه می کردیم که سفر کند. اما این بار، سالی متفاوت را شروع کردیم. با شیوع بیماری کرونا از ابتدای اسفند ماه 98 در کشورمان، سفر، مهمانی و حتی فعالیت های روزانه مان تحت شعاع قرار گرفت. انگار طبیعت ناراحت شد از این همه بی مبالاتی ما آدم ها. تصمیم گرفت خلوت شود برای سابر موجودات.
این بار مجبور شدیم برای حفظ سلامتی خودمان و دیگران سفر نرویم. ما هم به این تصمیم طبیعت احترام گذاشتیم. در خانه هایمان ماندیم. به احترام شما و برای حفظ سلامتی شما همچنان صبر می کنیم تا طبیعت دوباره آغوشش را به رویمان باز کند و اجازه دهد کنار هم و مثل همیشه، با احترام به سایر موجودات به احسن الحال برسیم.