جنگلنوردی دیا    جاذبه های این تور
     عبور از جنگلی بکر لذت شب مانی در جنگل دور از هیاهو

قیمت این تور
اجراشده است
تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 6 شهریور 1399، ساعت 05:00 صبح
تاریخ و زمان بازگشت
شنبه 8 شهریور 1399، حدود ساعت 23:00
مدت سفر و مرخصی
3 روز، شنبه تعطیل
مکان حرکت
میدان آرژانتین
20 دقیقه قبل از حرکت در محل باشید.

وسیله نقلیه
وسیله نقلیه توریستی
اقامت
2 شب چادر دور از تمدن
شهرهای نزدیک به مقصد
بابل، استان مازندران
درجه سختی
+3 از 6 معادل طبیعتگردی سنگین
حداکثر فعالیت روزانه: 8 ساعت پیمایش در یک روز با کوله سنگین در شیب متوسط
وعده های غذایی تور
1 صبحانه
سایر خدمات تور
راهنما، بیمه تا سقف 270 میلیون تومان، امکان کرایه چادر.

برنامه سفر

1روز اول
صبح زود راهی جاده هراز می شویم. در رستورانی بین راهی صبحانه را نوش جان می کنیم. با رسیدن به ابتدای مسیر برنامه کوله کشی مان آغاز می شود. وارد جنگلی بکر خواهیم شد. پیمایشی 2-3 ساعته خواهیم داشت. در مسیر ناهارمان را نوش جان می کنیم. مسیرمان را تا رسیدن به محل برپایی چادر ادامه خواهیم داد. در محل کمپ شام و استراحت خواهیم داشت.
وعده های غذایی:
صبحانه: رستوران (تور)       ناهار: طبیعت (گردشگر)     شام: طبیعت (گردشگر)

اقامت در چادر دور از تمدن
2روز دوم
صبح زود از خواب برخواسته، صبحانه را میل می کنیم. چادرها را برچیده و ادامه مسیرمان را آغاز می کنیم.در این روز پیمایشمان طولانی تر خواهد بود. در طی مسیرتوقف های گهگاهی برای استراحت و صرف ناهار خواهیم داشت. با رسیدن به محل کمپ چادرهایمان را برپا خواهیم کرد و پس از صرف شام به استراحت می پردازیم.
وعده های غذایی:
صبحانه: طبیعت (گردشگر)       ناهار: طبیعت (گردشگر)     شام: طبیعت (گردشگر)

اقامت در چادر دور از تمدن
3روز سوم
صبح زود از خواب برخواسته، صبحانه مان را نوش جان می کنیم. چادرها را برچیده و پیمایش روز آخرمان را آغاز می کنیم. در طی مسیرتوقف برای استراحت و صرف ناهار خواهیم داشت. مسیرمان را تا رسیدن به وسیله نقلیه مان ادامه می دهیم. پس از رسیدن به وسیله نقلیه با خاطراتی خوش به تهران بازمیگردیم.
وعده های غذایی:
صبحانه: طبیعت (گردشگر)       ناهار: طبیعت (گردشگر)     شام: ---

اقامت ندارد