جاذبه های تور نیاسر

چهارطاقی

چهارطاقیچهارطاقی نیاسر که به آتشکده نیاسر نیز معروف است. ساختمانی است گنبدی شکل که آن را متعلق به اواخر دوران اشکانی یا اوایل دوران ساسانی میدانند این چهارطاقی بر روی صخره قرار گرفته و از دور خودنمایی می کند.

Chartaqi of Niasar which is also known as a fire #temple, is a dome building structure belongs to late Parthian or early, Sassanid era. Niasar fire temple is manifesting on a high hill in Niasar.

چشمه نیاسر

چشمه نیاسرچشمه نیاسر یا چشمه اسکندریه یقینا عامل اصلی ایجاد و تداوم تاریخ چند هزار ساله نیاسر بوده است. آب این چشمه همسان با آب چشمه سلیمانیه فین است. آب این چشمه بسیار زلال و مصفا بوده و پس از خروج از دل کوه و مسیری نسبتا طولانی بعد از عبور از باغ تالار و باغات به صورت آبشار بسیار زیبایی در حرکت است. آب آن در تابستان خنک و در زمستان گرم و ولرم است.

حمام تاریخی نیاسر

حمام نیاسرمعماری این بنا به دوران صفوی بر می گردد. نحوه انتقال آب به داخل حمام در خور توجه و بسیار جالب است. سوخت این حمام هیزم است.

غار رئیس

غاررئیسغار رئیس غاری دست کن باستانی است؛ با نام های غار تالار یا سوراخ رئیس هم شناخته می شود. از عجیب ترین و شگفت انگیز ترین دست سازهای بشری است.