جاذبه های تور نشتیفان

مسجد جامع سنگان

Untitled-1با نام مسجد ابوبکر صدیق نیز شناخته میشود. از جمله مسجدهای کهن خراسانی است که در بخش سنگان شهرستان خواف قرار دارد. در نگاه اولیه مانند سایر مسجدهاست اما در درون همچون موزه ای ست از ذوق و هنر دست و فکر معمار بنا. معماری آن به قرن هفتم باز میگردد و از یادگارهای سبک خراسانی است. گچبری ها، خطوط کوفی و آیه هایی از قرآن در آن چشم نوازی می کند. از مشخصات و امتیازات این بنا ایستادگی و مقاومت آن در برابر حوادث طبیعی همچون زلزله های اعصار گذشته می باشد. مسجد سنگان در سال 1321 جزء آثار ملی ایران ثبت شد.

Sangan Jameh Mosque
Also known as Abu Bakr Sadiq mosque is one of the ancient Khorasani mosques located in Sangān, Khaf. Its architecture dates back to the seventh century. The Inside of the mosque is like a museum representing the virtue and talent of its architect; there are beautiful gypsies, Kufi writings, and verses of Quran. Its resistance and strength to natural phenomenon such as earthquakes in the past is one of the features of this building . Sangan Mosque was registered as national monuments of Iran in 1321.

آسبادهای نشتیفان

300

در روستای نشتیفان شهرستان خواف میراثی با ارزش از پیشینیان ما به یادگار مانده اند. میراثی که نشانگر خلاقیت و ابتکار آنها در دوستی وبهره بردای مناسب از اقلیم و طبیعت است. آسبادها، که اغلب در مناطق شرقی ایران چون سیستان و خراسان دیده می شوند، برای بهره جستن از نیروی بادهای موسمی منطقه به خصوص بادهای 120 روزه سیستان رونق یافتند. بدین ترتیب که از آنها برای آرد کردن گندم که قوت غالب مردم بوده استفاده میشد. این تاسیسات سنتی بناهایی از خشت و گل هستند شامل دو واحد ساختمانی ؛ یک سالن اصلی ر طبقه همکف و محفظه محیط و چرخ و پره در پشت بام. ییشتر محققین بر این باورند که مردم شرق ایران برای اولین بار این صنعت سنتی را در آسیاب کردن گندم و بالا بردن آب به کار برده اند. با پیشرفت صنعت و تکنولوژی کم کم آسبادها اهمیت روزگار پیشین خود را از دست دادند.

(Nashtifan's Asbads (Windmills
There is a valuable heritage of our ancestors in Nashtifan, Khaf; that shows their creativity and initiative in suitable and friendly use of nature. Asbads (Windmills) thrives which are mostly seen in eastern parts of Iran have developed to profit from the winds of the area, especially the Sistan's 120 days wind. They were used to flour the wheat, which was the main food of the people.This traditional installations consist of bricks and mud;including two constructional parts: a main hall on the ground floor, mill blade and wheel on the roof. Most scholars believe that for the first time, ancient eastern Iranians used this traditional industry in grinding wheat and raising water. With the advent(developement) of industry and technology, the Asbads have lost the importance of their past times.

مدرسه غیاثیه

600مدرسه تاریخی غیاثیه را اگر یک شاهکار بنامیم سخن گزافی نیست. این اثر تاریخی روستای خرگرد استان خراسان رضوی را می توان یکی از نقاط اوج معماری ایران و شاید در کمال ترین نمونه ی یک مدرسه تاریخی دانست. بنایی چهار ایوانی، به غایت متقارن با کاشی کاری معرق رنگارنگ و تجلی گر جامه ی آسمانی بر این جسم زمینی. غیاثیه بنایی عظیم از اواخر عصر تیموریان است. در دوره رونقش از بهترین دانشگاههای اسلامی بوده و هنوز پا برجاست و در انتظار چشم جستجوگری ست تا در این دور دست های ایران، آنسوی خواف، ظرایفش را واکاوی کند. اهمیت این بنا از ابتدای ثبت آثار آشکار بوده و با بسیاری از بناهای پر اهمیت دیگر کشور در سال 1310 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد اما چون جغرافیایش در گوشه ی عزلت نشسته است.

Qiasie school is an ancient masterpiece located in Khargard, Khorasan. It can be considered as one of the pinnacles of Iranian architecture and perhaps the most perfect example of a historical school. Qiasye is a huge building of the late Timurid era. This beautiful building used to be one of the best Islamic universities of its time. The importance of this building has been clear since the beginnig of registering the monuments.The school was registered as national monuments of Iran in 1310.

مسجد ملک زوزن

زوزنزوزن شهری آباد در گذشته ایران بود که دست طبیعت با زلزله ای مهیب در قرن هشتم آن را به ویرانی کشاند. چند بنایی از این شهر تاریخی برجای مانده که یکی از آنها بقایای همین مسجد-مدرسه ی عظیم است. بنایی آجری در شهرستان خواف در سرزمینی متروک که همچون نگینی در غربت کویر سر برافراشته است. این بنا مربوط به اوایل قرن هفتم و دوران خوارزمشاهیان، پیش از حمله مغولان است. کاشی کاری ها ، آجرکاری ها و گچبری های زیبایی در آن به چشم میخورد که نشانگر هنر معماری عصر خود است. مسجد ملک زوزن در سال 1318 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

Zozan used to be a lively town that was ruined by a terrible earthquake in the eighth century. Nowadays, There are several buildings of this old city that one of them is this great school-mosque. This huge brick building in Khaf shining in a deserted land dates back to early seventh century, Khwarazmi era before Mongol invasion. There are tiling, brickwork and beautiful gilding that reflect the art of the architecture of its time. The Malek Zozan Mosque registered in the Iranian National Monuments List since 1318.

کوشک سلامی

KOOSHAKمنابع مختلف تاریخی از وجود کاخ، قصر یا کوشکی خبر می دهند در سلامی شهرستان خواف. بنایی که تاریخ ساخت آن دقیق پیدا نیست و تا حدود هفت دهه پیش کسی جایش را نمی دانست تا آنکه بالاخره بدست باستانشانسان رستاخیز کوچک برایش اتفاق افتاد و سر مدفونش از زیر خاک به درآورده شد و مرمت شد. روایات چندگانه ای از بودنش در گذشته ها یا ساختنش وجود دارد اما آنچه مسلم می دانیم آن است که حدود 800 سال قبل وجود داشته و بنا بر کتیبه ای ملک زوزن حاکم وقت آن را در سال 607 ه.ق آنرا تعمیر کرده است. بزرگی بنا نشان دهنده اهمیت و حیات سیاسی منطقه در گذشته های دور است. این کوشک سه طبقه با حفظ فضای درونی همچون پلان اصلی، تعمیر و بازسازی شد. نمای بیرونی آن اما ممکن است چون نمونه اصل نباشد. همزمان با مرمت بنا، باغی نوساخته پیرامون کوشک احداث شد و اکنون فضایی مطلوب برای گردشگران شده است.

روستای نیاز آباد

600در فاصله 45 کیلومتری شهر خواف در منطقه ییلاقی واقع شده است. روستایی کوچک با چندین دیدنی قدیمی و تاریخی و مامن ایل زنگنه بعد از کوچاندنشان از کرمانشاه به خراسان در آن ساکن شدند. همچنین حوضخانه های قدیمی ، دو عمارت قدیمی مربوط به حسینعلی خان زنگنه، بنای قدیمی نگاره کوچک شده یک قلعه، مسجدی قدیمی با معماری زیبا و آرامگاه مجد ماضی از جمله دیگر دیدنیهای نیازآباد است.