تور کمپینگ دشت سوسنجاذبه های این تور
دریاچه زیبای سد کارون قایق سواری و بازدید جزیره کمپینگ در دشت سوسن

قیمت این تور
اجرا شده است
تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 29 فروردین 1398، ساعت 18:00
تاریخ و زمان بازگشت
یکشنبه 01 اردیبهشت 1398، حدود ساعت 24:00
مدت سفر و مرخصی
3/5 روزه، شنبه 31 ام غیرتعطیل
مکان حرکت
میدان آرژانتین
20 دقیقه قبل از حرکت در محل باشید.

وسیله نقلیه
اتوبوس توریستی در اختیار
اقامت
2 شب چادر در طبیعت دور از امکانات
شهرهای نزدیک به مقصد
شهر ایذه استان خوزستان
درجه سختی
1+ از 6 طبیعتگردی
حداکثر فعالیت روزانه: پیاده روی نسبتا سبک برای گشتها، اقامت در چادر به دور از امکانات

وعده های غذایی تور
ندارد
سایر خدمات تور
تیم راهنما، پذیرایی، ورودیه، بیمه تا سقف 230 میلیون تومان، قایق سواری دریاچه

برنامه سفر

1روز اول
عصرهنگام به سمت ایذه رهسپار میشویم. بین راه توقفی برای شام خواهیم داشت.
وعده های غذایی:
صبحانه: --- ناهار: --- شام: رستوران(بر عهده گردشگر)

اقامت در وسیله نقلیه
2روز دوم
به زودی تکمیل میگردد.
3روز سوم
به زودی تکمیل میگردد.
4روز چهارم
به زودی تکمیل میگردد.