تور کمپینگی جنگل راش


جاذبه های این تور
جنگل زیبای راش دامنه های خرو نرو پیمایش جنگلی اختیاری در انبوه درختان سربه فلک کشیده راش

قیمت این تور
اجرا شده است
تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398، ساعت 05:30
تاریخ و زمان بازگشت
جمعه 13 اردیبهشت 1398، حدود ساعت 21:00
مدت سفر و مرخصی
2 روزه، پنجشنبه 12 ام غیر تعطیل
مکان حرکت
میدان آرژانتین
وسیله نقلیه
مینی باس در اختیار
اقامت
1 شب اقامت کمپینگی در چادر
شهرهای نزدیک به مقصد
شهرسوادکوه، استان مازندران
درجه سختی
1+ از 6 معادل طبیعتگردی نسبتا سبک
حداکثر فعالیت روزانه: پیاده روی اختیاری در جنگل

وعده های غذایی تور
1 صبحانه
سایر خدمات تور
تیم راهنمای مجرب، بیمه تا سقف 230 میلیون تومان، چادر طبیعتگردی برای افراد بدون چادر

برنامه سفر

1روز اول
به زودی تکمیل میگردد.
2روز دوم
به زودی تکمیل میگردد.