تور هیجان انگیز تنگه دار

دره واژه ی آشنایست و یکی از تعاریف متداول آن محل تلاقی دو یال کوه در کم ارتفاع ترین نقاط یال است. عبور موقت یا دائمی آب از بستر دره ها یکی از ویژگی های آنهاست. دره ها گاهی آنقدر وسیع اند که شناسایی یال منفرد برای آنها میسور نیست و یا شکلی دشت گونه به خود می گیرند. گاهی نیز دره ای ژرف با دیواره های بلندند.

دره هایی که دیواره های عمودی با گذرگاههای باریک دارند را اصطلاحا تنگ یا تنگه می گویند.

تنگه ها چه در کوهستان چه در کویر و چه در جنگل بواسطه ی دیواره های بلند، دسترسی های سخت و شکل هایی متفاوت و زیبا که فرسایش آب بوجود می آورد اغلب جذاب و چشم نوازند. در کویر اغلب نوید زندگی و در جنگل نوید چشم اندازی متفاوت را می دهند. تنگه دار که این روزها بیشتر بر سر زبانها افتاده است، یک تنگ زیبا پر از سرخس ها و خزه ها و رستنی های جنگلی در نزدیکی نوشهر  است.

وجود رودخانه ای جاری و حوضچه های آب جذابیت آن را در تابستان برای گردشگران دو چندان کرده است. ازدحام گردشگران گوناگون در روزهای پایانی هفته موید این جذابیت است.

برای آنکه بازدید بهتری از این مکان زیبا داشته باشید سعی کنید در روزهای کم ازدحام بدانجا سفر کنید و در حین سفر ضوابط و شئونات جامعه محلی را رعایت نمایید تا مقصدی پایدار برای گردشگری باشد.