تور دشت سوسن تا ایذهجاذبه های این تور
دریاچه زیبای کارون سه، کمپینگ در دشت سوسن، اشکفت سلمان، نگاره های کولفرح، چشم اندازهای زیبای دهدز ایذه

قیمت این تور
---
تاریخ و زمان حرکت
پنجشنبه 15 اسفند 1398، ساعت 18:00
تاریخ و زمان بازگشت
یکشنبه 18 اسفند 1398، حدود ساعت 23:00
مدت سفر و مرخصی
3/5 روزه، شنبه 17 ام غیر تعطیل
مکان حرکت
میدان آرژانتین
20 دقیقه قبل از حرکت در محل باشید.

وسیله نقلیه
اتوبوس VIP 32 در اختیار
اقامت
1 شب چادر در طبیعت دور از امکانات، 1 شب اقامت گروهی در خانه محلی
شهرهای نزدیک به مقصد
شهر ایذه استان خوزستان
درجه سختی
2 از 6 کوهپیمایی معادل طبیعتگردی متوسط
حداکثر فعالیت روزانه: پیاده روی نسبتا سبک برای گشتها، 1 شب اقامت در چادر به دور از امکانات

وعده های غذایی تور
1 صبحانه، 1 شام
سایر خدمات تور
تیم راهنما، بیمه تا سقف 270 میلیون تومان ( کرایه دادن چادر به افراد بدون چادر)

برنامه سفر

1روز اول
به زودی تکمیل می گردد.
2روز دوم
به زودی تکمیل میگردد.
3روز سوم
به زودی تکمیل میگردد.
4روز چهارم
به زودی تکمیل میگردد.