تور جنگل راش

سنگده ( جنگل راش) :
یکی دیگر از روستاهای بهشتی سوادکوه سنگده است. سنگده با چشم انداز جنگل های انبوه، قله ی سر سپید خرونرو و نزدیکی به منطقه حفاظت شده بولا هر طبیعتگردی را به وجد آورده و گردشگران را بدین جنگلهای زیبا فرا می خواند. تعدد درختان بلندبالا و ارزشمند راش در این منطقه زیبا، نام جنگل راش را پرمعنا می کند.