جاذبه های این تور
شنا و دره نوردی غیر فنی در تنگه سواحل عسلویه خلیج نایبند ساحل تبن نخیلو جزیره مارو جنگل حرا جاذبه های سیراف کاخ اردشیر فیروزآباد آب بازی و شنا قایق سواری

قیمت این تور
990000 تومان
تاریخ و زمان حرکت
یکشنبه 5 آبان 1398، 10:00 صبح
تاریخ و زمان بازگشت
جمعه 10 آبان 1398، صبح زود
مدت سفر و مرخصی
پنج و نیم روز ، یکشنبه و سه شنبه تعطیل رسمی
مکان حرکت
میدان آرژانتین
20 دقیقه قبل از حرکت در محل باشید.

وسیله نقلیه
اتوبوس VIP 32، وانت برای جاده خاکی، قایق سواری به جزیره
اقامت
3 شب اقامت گروهی در خانه های محلی
شهرهای نزدیک به مقصد
شهرستان عسلویه، استان بوشهر
درجه سختی
2 از 6 متوسط طبیعتگردی، اتوبوس سواری طولانی تهران- عسلویه. (این مسیر قطار ندارد.)
حداکثر فعالیت روزانه: پیاده روی نسبتا سبک برای گشتها

وعده های غذایی تور
4 صبحانه، 2 شام
سایر خدمات تور
تیم راهنما، ورودیه، راهنمای محلی تنگه، لوازم ورود به تنگه، بیمه تا سقف 270 میلیون تومان.

برنامه سفر

1روز اول
ساعت 10 صبح درمحل قرار گرد هم میاییم و سوار بر وسیله نقلیه مان به سمت عسلویه رهسپار میشویم.
وعده های غذایی:
صبحانه: ---                ناهار: رستوران (گردشگر)              شام: رستوران (گردشگر)

اقامت دروسیله نقلیه
2روز دوم
صبحگاه به عسلویه میرسیم و پس از صرف صبحانه، برای گشت و قدم زدن در ساحلی زیبا راهی تبن می شویم. پس از استراحت و گشت در ساحل، برای بازدید از تنگه کم نظیر بوچیر به راه میفتیم. پس از صرف ناهار سبک امروز که همراه داریم، سوار بر وانت های محلی شده و به سمت ابتدای محل پیاده روی تنگه میرویم. همراه با راهنمای محلی و لوازم فنی که در اختیار هر فرد قرار داده میشود به پیمایش تنگه میپردازیم، این بازدید تا غروب به طول می انجامد. غروب هنگام به سمت محل اقامتمان در بندر نخلیومی رویم.
وعده های غذایی:
صبحانه: رستوران ( تور)                ناهار: طبیعت (گردشگر)                شام: خانه محلی (تور)

اقامت در خانه محلی
3روز سوم
صبح از خواب برمیخیزیم و پس از صرف صبحانه، سوار بر قایق به سمت جزیره خالی از سکنه مارو می رویم. پس از گشت و استراحت و صرف ناهار در این جزیره، به هنگام عصر، به سمت بندر نخیلو بازمیگردیم. شب در اقامتگاه به استراحت، صرف شام و گپ و گفت با دوستان مشغول میشویم.
وعده های غذایی:
صبحانه: خانه محلی (تور)                ناهار: طبیعت (گردشگر)                شام: خانه محلی (تور)

اقامت در خانه محلی
4روز چهارم
صبح پس از استراحتی دلچسب از خواب برخواسته، صبحانه را نوش جان کرده، با تمام وسایل خود سوار بر وسیله نقلیه شده و به سمت عسلویه حرکت میکنیم. برنامه امروز بازدید از خلیج نایبند و جنگل های حرا خواهد بود. ناهار را در رستوران های ساحلی عسلویه نوش جان خواهیم کرد. وقت آزاد برای گشت در منطقه خواهیم داشت. سپس به سمت سیراف می رویم. پس از گشت در سیراف، راهی اقامتگاهمان خواهیم شد. شام را به میل خودمان در رستوران یا خانه محلی نوش جان می کنیم. شب را با شنیدن موسیقی زنده محلی به پایان می رسانیم.
وعده های غذایی:
صبحانه: خانه محلی (تور)                ناهار: رستوران (گردشگر)                شام: رستوران یا خانه محلی (گردشگر)

اقامت در خانه محلی
5روز پنجم
صبح پس از صرف صبحانه، سیراف را ترک گفته و با رنگ و بویی از جزایر جنوب، به سمت فیروزآباد برای بازدید از کاخ اردشیر می رویم. برای ناهار وقت آزاد خواهیم داشت. پس از صرف ناهار با خاطراتی خوش عازم تهران می شویم.
وعده های غذایی:
صبحانه: خانه محلی (تور)                ناهار: رستوران (گردشگر)                شام: رستوران (گردشگر)

اقامت در وسیله نقلیه
6روز ششم
صبح زود به تهران میرسیم.
وعده های غذایی:
صبحانه: ---                ناهار: ---                شام: ---

اقامت ندارد