تور ارفع ده تا پراو

ارفع ده روستایی در ارتفاع 1500 متری از سطح دریاست و ارفع کوه یک قله بیش از 2700 متر.
حدود ده کیلومتر بعد از پل معروف ورسک جاده فرعی ماشین رویی از جاده فیروزکوه به سمت غرب منشعب میشود و شما را به ارفع ده میرساند.
روستای ارفع ده با منظره ای چمنزاری در زیر جنگل قرار گرفته ..
شوق دیدن چشمه پراو (آب) انگیزه خوبی برای ادامه مسیر از میان درختان بلندی ست که شاخ و برگهایشان به هم پیچیده. کمتر از دو ساعت کوهپیمایی نسبتا سبک در مسیر جنگل خوش رنگ پاییزی شما را به چشمه میرساند. در اغلب برنامه ها چند ساعتی مهمان همین چشمه می شویم و مسیر را برمی گردیم.
اما اگر بخواهید میتوانید کوهپیمایی تان را در مسیر قله ارفع کوه از میان جنگل ادامه دهید. جنگل را در پایین دست جا گذاشته و یکبار دیگر به چمنزار برسید و بروید و بروید تااا جانپناه نوک قله…
امتحانش کنید!