صعود یکروزه قله کلون بستک


هزینه مشارکت : اجرا شده است

ساعت و تاریخ حرکت : 04:00 صبح، جمعه 1400/04/11

وسیله نقلیه : خودرو شخصی

وعده های غذایی : ندارد

اقامت : ندارد

سایرخدمات : بیمه حوادث انفرادی

درجه سختی : +3 از 6 معادل طبیعتگردی سنگین
صعود قله 4180 متری کلون بستک مناظر و چشم اندازهای زیبای کوهستان مشاهده بخشی از اصلی ترین خط الراس البرز مرکزی، اشتر به سکه نو دورنمای قله های سرکچال، سیاه غار و... دورنمای پیست اسکی دیزین و روستاهای اطراف