ابیانه

🌼 اجرای سفرها با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌پذیرد.😊

در میان شن‌های کویر در زمان‌های دور، از خشت و گل قلعه‌ای عظیم جوانه زد که سالیان سال زندگی را در این سرزمین خشک برای ساکنانش ممکن می‌کرد، این قلعه زمانی دیواری بود برای دفاع از خاکی که خانه خود می‌دانستند و گاه مامن یاغیانی بود که آرامش را از کاروانیان می‌ربودند. در این روزها قرار است دل به آسمان شب بدهیم و گوش به نجوای باد تا داستان‌های قرن‌ها پیش را در آن زمزمه کند.


💰 مبلغ تور : 190000 تومان
📆 تاریخ : 1399/09/21
ساعت : 5:30 صبح
🚀 وسیله نقلیه : خودرو شخصی
🥗 وعده های غذایی : 3 صبحانه 2 ناهار 1 شام
🏡 اقامت : 1 شب چادر، 2 شب اقامتگاه بوم گردی
سایرخدمات : بیمه تا سقف 300 میلیون تومان
📐 درجه سختی : +2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

برای تست این متن اضافه شد