هفته های برفی چهارفصل


چهار فصل ایران هر ساله عزیزان علاقه مندی که تجربه چندانی در کوه ندارند را با کوهستان آشنا می کند؛ در همین راستا هفته های برفی چهار فصل ایران برای این عزیزان تدارک دیده شده است تا از برف کوهستان بیشتر بدانند، اصول اولیه را آموزش ببینند، گام به گام پیمایش در برف را تجربه کنند، مهارت های خود را ارتقا دهند، از برف لذت ببرند و در کارزارهای برفی همنوردانی توانمند، متکی به خود و محتاط اما سرشار از اعتماد به نفس باشند.مجله چهارفصل ایران
آخرین بروزرسانی: دیماه 1399

150x150equipmentIconB&W150x150equipmentIconcolorful
تجهیزات طبیعتگردی
150x150attractionIconB&W150x150attractionIconcolorful
جاذبه های سفر
150x150mountIconB&W150x150mountIconColorful
آشنایی با کوهها
150x150mountingIconB&W150x150mountingIconColorful
گزارشات صعود
150x150itinairyIconB&W150x150itinairyIconColorful
سفرنامه
150x150visaIconB&W150x150visaIconcolorful
ویزای تحصیلی

جستجو در مطالب سایت